Cashflow Quiz

Erg leuk dat je hebt meegedaan met de Cashflow Quiz!
Hieronder de antwoorden met een toelichting:

Vraag 1

Pauline heeft met 100% eigen vermogen een appartement gekocht. De VVE bijdrage is € 112,- per maand. BOX 3 belasting bedraagt € 80,- per maand. Overige kosten bedragen: € 66 per maand. Pauline heeft € 1060,- huurinkomsten per maand. Wat is haar cashflow? Pauline heeft met 100% eigen vermogen een appartement gekocht. De VVE bijdrage is € 112,- per maand. BOX 3 belasting bedraagt € 80,- per maand. Overige kosten bedragen: € 66 per maand. Pauline heeft € 1060,- huurinkomsten per maand. Wat is haar cashflow?

Goede antwoord: € 802 per maand

Toelichting: Om de cashflow te berekenen pakken we de huurinkomsten minus alle maandelijkse kosten.

Huurinkomsten: € 1060
Totale maandelijkse kosten:
VvE bijdrage: € 112
BOX3 belasting: € 80
Overige kosten: € 66

€ 1060 – € 112 – € 80 – 66 = € 802,- per maand

Vraag 2

Je krijgt de mogelijkheid om een appartement te kopen in Den Haag. De verwachte huurinkomsten: € 960,- per maand. Hypotheek: € 512,- per maand. VVE bijdrage: € 132,- per maand. BOX 3 belasting: € 27,- per maand. Gemeentelijke belastingen: € 120,- per jaar. Wat is de cashflow op basis van bovenstaande gegevens?

Goede antwoord: € 279 per maand

Toelichting: Om de cashflow te berekenen pakken we de huurinkomsten minus alle maandelijkse kosten.

Huurinkomsten: € 960
Totale maandelijkse kosten:
Hypotheek: € 512
VvE bijdrage: € 132

BOX3 belasting: € 27

De gemeente belastingen bedragen € 120,- per jaar. Een instinker!
Reken dit eerst terug naar maandkosten: 120 / 12 = € 10,- per maand.
Gemeentelijke belastingen: € 10

€ 960 – € 512 – € 132- € 27 – € 10  =
€ 279,- per maand

Vraag 3

Je hebt een annuïteiten hypotheek van € 117.000 met een rente van 3.3%. Je kiest ervoor om € 16.000 af te lossen. Hoeveel extra cashflow genereert dat per maand?

Hulpmiddel: 
https://www.berekenhet.nl/modules/wonen/hypotheek-netto-maandlasten.html

Goede antwoord: € 70 per maand

Stap 1: bereken op berekenhet.nl de huidige lasten van de hypotheek.
Let erop om de bruto maandlasten te pakken: € 512 per maand.

Stap 2: bereken op berekenhet.nl de nieuwe lasten van de hypotheek.
Doe dit door € 117.000 minus € 16.000 te berekenen: € 101.000.
De nieuwe maandlasten zijn dan: € 442 per maand.

Het verschil tussen € 512 en € 442  = € 70,- per maand.

Vraag 4

Na de eerdere aflossing merk je dat je LTV onder de 67,5% is. Hiermee gaat jouw rente met 0,2% omlaag. Je geeft dit door aan de bank en de hypotheek wordt verlaagd. Hoeveel extra cashflow brengt dat?
Huidige hypotheek: € 101.000
Oude rente: 3,3%
Nieuwe rente: 3,1%

Hulpmiddel: https://www.berekenhet.nl/modules/wonen/hypotheek-netto-maandlasten.html

Goede antwoord: € 11 per maand

Stap 1: bereken op berekenhet.nl de huidige lasten van de hypotheek.
Dit is € 101.000 hypotheek met 3,3% rente.
De bruto maandlasten zijn: € 442 per maand.

Stap 2: bereken op berekenhet.nl de nieuwe lasten van de hypotheek.
Dit is € 101.000 hypotheek met 3,1% rente.
De nieuwe maandlasten zijn dan: € 431 per maand.

Het verschil tussen € 442 en € 431  = € 11,- per maand.

Vraag 5

Je hebt een appartement volledig hypotheekvrij. De cashflow bedraagt € 750,- per maand. Je herfinanciert je appartement en er komt een hypotheek met € 140.000 op, tegen een rente van 4%. Hoeveel bedraagt de nieuwe cashflow?

Hulpmiddel: https://www.berekenhet.nl/modules/wonen/hypotheek-netto-maandlasten.html

Goede antwoord: € 82 per maand

Stap 1: bereken op berekenhet.nl de nieuwe lasten van de hypotheek.
Dit is € 140.000 hypotheek met 4% rente.
De bruto maandlasten zijn: € 668 per maand.

Stap 2: De eerdere cashflow was € 750,- per maand.
Pak deze cashflow minus de nieuwe hypotheeklasten, dat is:

€ 750 – € 668 = € 82,- is de nieuwe maandelijkse cashflow.

Bedankt!

Erg leuk dat je hebt meegedaan met de Cashflow Quiz. 
Heb je een vraag over een van de antwoorden, dan hoor ik het graag op info@leerbeleggeninvastgoed.nl

Wil je jouw vastgoedkennis verder uitbreiden, dan is de training Leer Beleggen in Vastgoed misschien iets voor jou.

 

Leer Beleggen in Vastgoed © 2024.