Disclaimer

U dient de door Leer Beleggen in Vastgoed Nederland B.V. opgestelde informatie niet te beschouwen als advies of als vervanging daarvoor. De informatie op deze site is louter informatief en educatief bedoeld en is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies. Ook eventueel mailcontact is nooit als persoonlijk advies bedoeld.

Aan de door Leer Beleggen in Vastgoed Nederland B.V. opgestelde informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door Leer Beleggen in Vastgoed Nederland B.V. verstrekte informatie zijn geheel vrijblijvend. De informatie is verstrekt met de nodige zorg en aandacht, maar Leer Beleggen in Vastgoed Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor de juistheid en/ of volledigheid van de gepubliceerde informatie.

Externe bronnen

Hoewel Leer Beleggen in Vastgoed B.V. uiterste zorgvuldigheid betracht en gebruik maakt van betrouwbaar geachte bronnen kan ze niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/ of actualiteit van de gepubliceerde informatie.

Risico's

Investeren en beleggen brengt risico’s met zich mee. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de door u opgenomen informatie blijven volledig voor uw eigen rekening. Leer Beleggen in Vastgoed Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door Leer Beleggen in Vastgoed Nederland B.V. gepubliceerde informatie.

U bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw investeringen en beleggingen. Indien een lezer besluit om zelf opdracht te geven tot koop of verkoop van effecten of andere financiële georiënteerde producten en/ of diensten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en is het op eigen verantwoording en risico.

Gebruik van informatie

Alle gepubliceerde informatie inclusief beeld- en videomateriaal zijn eigendom van Leer Beleggen in Vastgoed B.V. en vallen onder copyright. Het is niet toegestaan om de door Leer Beleggen in Vastgoed B.V. gepubliceerde informatie aan te passen, kopiëren, verspreiden, verzenden, publiceren, vertonen, reproduceren, in licentie te geven of te verkopen.

Verspreiding is wel toegestaan wanneer daartoe nadrukkelijk schriftelijke toestemming is gegeven door een wettelijke gevolmachtigde van Leer Beleggen in Vastgoed B.V. In geval van verspreiding geldt dat geen wijzigingen mogen worden aangebracht in de gepubliceerde artikelen. Deze dienen volledig te zijn en voorzien van bronvermelding.

Toepasselijk recht

De Nederlandse rechtbank heeft het exclusieve recht te oordelen over eventuele geschillen. Leer Beleggen in Vastgoed Nederland B.V. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie wijzigingen in deze disclaimer aan te brengen.

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 9 april 2020.

Leer Beleggen in Vastgoed © 2024.