Hypotheek krijgen als ondernemer

Een hypotheek krijgen als ondernemer is complexer dan voor een werknemer.

Een werknemer heeft met een recente salarisstrook, een arbeidsovereenkomst én een getekende werkgeversverklaring vaak al voldoende. Hiermee is de werknemer in kaart gebracht en kan de bank goed afwegen of de werknemer de hypotheeklasten nu én in de toekomst kan betalen.

Om een ondernemer in kaart te brengen is vaak meer nodig.

Welke documenten vraagt de bank?

Als ondernemer dien je deze documenten aan te leveren: Document checklist
1. Geldig legitimatie
2. Volledige aangifte inkomstenbelasting, laatste 3 jaren
3. Recent KvK uittreksel (max. 3 maanden oud)
4. Jaarcijfers, laatste 3 jaren
5. Kopie recent afschrift spaarrekening(en)
6. Kopie eigen geld in onderneming en/of holding
7. Kopie recent overzicht beleggingsportefeuille(s)
8. Kopie getekende koopakte
9. Origineel taxatierapport
10. Samenvatting Mijnpensioenoverzicht.nl

Hieronder de belangrijkste documenten toegelicht.

Jaarcijfers

Als ondernemer dien je de jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar aan te dragen.
De bank vindt winst het belangrijkst. Ze rekenen daarom niet met omzetcijfers, maar met winstcijfers.
Ze berekenen jouw salaris op basis van het winstgemiddelde van de afgelopen 3 jaar.

Voorbeeld:
2017 winst: € 80.000
2018 winst: € 74.000
Prognose 2019 winst: € 90.000

Als het jaar nog niet voorbij is, dan kan de bank vragen om een prognose van het lopende jaar.
Je boekhouder/ accountant dient dan een prognose op te stellen waarin de jaarwinst wordt geschat op basis van de voorgaande maanden, in dit geval de maanden van 2019 tot dusver.

De 2017, 2018 en prognose 2019 winstcijfers worden opgeteld:
€ 80.000 + € 74.000 + € 90.000 = € 244.000.

Dit delen ze door het aantal jaren:
€ 244.000 / 3 = € 81.333  (Dit is het bedrag waarmee de bank gaat rekenen en ziet als jouw salaris)

IB-aangiftes

Elk jaar dien je de Inkomstenbelasting aangifte te doen, ook IB-aangifte genoemd.
Hierin is opgenomen wat je inkomen is, welke bezittingen en schulden je hebt en op welke vrijstellingen en toeslagen jij recht hebt.

De bank wenst ook daar de afgelopen 3 jaren van in te zien. Hieruit kunnen ze opmaken hoe jouw vermogen eruitziet en hoe jouw financiële positie is. Dus niet alleen van je onderneming, maar ook privé.

Inzicht eigen geld

De bank wil graag inzicht krijgen hoeveel eigen geld je ter beschikking hebt. Hiermee kunnen ze beter inschatten of jij nu en in de toekomst aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen. Hiervoor vragen ze een kopie van je spaarrekening(en), een kopie van het geld in je onderneming en/of holding en willen ze een recent overzicht van je beleggingsportefeuilles.

Een recente screenshot van bovenstaande afschriften/rekeningen is vaak voldoende.

Taxatierapport

Om een financiering mogelijk te maken wenst de bank een taxatie. Dit is een taxatie van de woning of beleggingspand dat jij wilt gaan aankopen. De taxatie wordt uitgevoerd door een taxateur. De taxateur legt de waarde vast van het pand.

Een taxatierapport kost +/- € 500,- en duurt 5-7 werkdagen.

Let op: ook als werknemer heb je een taxatierapport nodig.
Uitzondering: gaat het om een nieuwbouwwoning, dan is een taxatierapport meestal niet verplicht bij het verkrijgen van financiering.

Ondernemers betalen meer

Als ondernemer is jouw hypotheekdossier complexer en kost het de bank meer tijd.
Hierdoor zijn de kosten voor ondernemers een stuk hoger. Gemiddeld ben je € 600,- meer kwijt als ondernemer.
 Laat je daarom vooraf goed adviseren zodat je rekening houdt met de hogere kosten.

Hypotheekkosten Rabobank voor ondernemers

Wanneer heb je groen licht?

Na het aanleveren van alle documenten moet je wachten. De bank gaat jouw aangeleverde documenten bestuderen en afwegen of de gewenste hypotheek mogelijk is. Het totale proces van inzenden van documenten tot het uitbrengen van een offerte duurt +/- 6-8 weken.

Zodra de bank een offerte uitbrengt, dan heb je groen licht en weet je zeker dat de hypotheek doorgaat.

Leave a comment

Leer Beleggen in Vastgoed © 2024.