Wat is kopers- & verkopersmarkt?

De huizenmarkt wordt vaak uitgedrukt in een kopers- en verkopersmarkt. Dit betekent dat er momenten zijn waarin het gunstig is om te kopen en er zijn momenten waarin het gunstig is om te verkopen.

Voorbeeld kopersmarkt
De huizenprijzen zijn laag en er is veel aanbod. Hierdoor heeft de koper alle keus en hebben verkopers veel concurrentie. Deze concurrentie drukt de prijs en daarmee is de koper in het voordeel.

Voorbeeld verkopersmarkt
De huizenprijzen zijn hoog en er is weinig aanbod. Hierdoor heeft de verkoper veel geïnteresseerden voor zijn woning en kan hij een hoge prijs vragen en zal dat ook vaak krijgen. Groot voordeel voor de verkoper, vandaar de naam verkopersmarkt.

Wel of niet kopen in een verkopersmarkt?

Op dit moment (okt 2019) zitten we in een verkopersmarkt. De huizenprijzen staan hoog en aanbod dat op de markt komt is snel verkocht. Vastgoedbeleggers aarzelen vaak of het wel verstandig is om panden te kopen in een verkopersmarkt.

Het antwoord daarop is eenvoudig:
Als de rekensom klopt, dan is het ook verstandig om te kopen in een verkopersmarkt.

Wanneer klopt de rekensom?

De strategische vastgoedbelegger doet diverse berekeningen om te ontdekken of een investering interessant is.
Hieronder de BAR en Cashflow berekening.

Bereken de BAR

BAR staat voor Bruto Aanvangsrendement. Hiermee berekent de vastgoedbelegger zijn rendement bij aanvang.
Ondanks dat het BAR % niet alles zegt, wordt het toch vaak gebruikt omdat het een goede en snelle indicatie geeft of een investering interessant genoeg is.

Voorbeeld: Een appartement staat te koop voor € 150.000. De verwachte huurinkomsten bedragen € 900,- per maand. Het BAR bereken je in 3 stappen:

1. Huuropbrengsten per maand (€ 900,-) * 12 maanden = € 10.800.
Hiermee hebben we de verwachte jaarlijkse huuropbrengsten berekent.

2. Deel de jaarlijkse huuropbrengsten (€ 10.800) door de initiële investering (€ 150.000) = 0,072.

3. Vermenigvuldig dit met 100 zodat je een % krijgt. 0,072 * 100 = 7,2%

De 7,2% is het BAR. Een rendement belegger (lees artikel over de rendement- en cashflow belegger) zal hiermee inschatten of hij dit interessant genoeg vindt om de investering te doen.

Bereken de Cashflow

De cashflow belegger wil graag weten wat hij per maand aan het appartement verdient.
Hiervoor zal hij de cashflow berekening doen.

Voorbeeld: Bovenstaand appartement staat te koop voor € 150.000. De verwachte huurinkomsten bedragen € 900,- per maand. Met onderstaande stappen bereken je de cashflow per maand.
Cashflow - kopen in een verkopersmarkt
1. Bereken de verwachte huurinkomsten. (€ 900,- p/maand)

2. Bereken alle kosten. Denk hierbij aan:
– Hypotheek
– VvE bijdrage
– Onroerendezaakbelasting (OZB)
– Gemeentelijke lasten (Rioolheffing en waterschapsbelasting)
– Box 3 belasting (lees hier hoe je dat berekent)
– Reservering leegstand
– Reservering onderhoud

3. Pak de huurinkomsten (€ 900,-) minus alle kosten (bijvoorbeeld € 750) = € 150,-.

De cashflow is € 150,- per maand. Een cashflow belegger (lees over de rendement- en cashflow belegger) zal hiermee inschatten of hij dit interessant genoeg vindt om de investering te doen.

Conclusie

Ook in een verkopersmarkt kan het dus interessant zijn om panden aan te blijven kopen en te verhuren.
Ondanks dat de huizenprijzen nu hoog zijn, zijn de rentes daarentegen historisch laag.

In de training leer je rekenen als een vastgoedbelegger om risico’s en rendement vakkundig in kaart te brengen.
Meer weten over de training? Mail gerust je vraag.

 

Leave a comment

Leer Beleggen in Vastgoed © 2024.