Financieren via de familiebank

Om vastgoed te financieren denken mensen vaak aan banken, maar als je een vermogende familie hebt, dan heeft de familiebank interessante voordelen. Voor jou als geldlener, maar ook voor het familielid dat geld aan jou wil lenen.

Wat is de familiebank?

De familiebank is het lenen van geld van een familielid. Het familielid treedt als het ware op als bank om jou de lening te geven. Dit geeft voordelen t.o.v. het schenken van geld. Hoe en wat lees je in onderstaande alinea’s.

Het komt namelijk geregeld voor dat ouders hun kind(eren) geld willen geven. Echter het schenken van geld, van ouder naar kind, is beperkt tot een maximum van € 5.515 per jaar per kind. Dit geldt voor 2020. Schenken boven dat bedrag kan, maar daar dient schenkbelasting over betaalt te worden. Er geldt een eenmalige vrijstelling van € 103.643, mits de ontvanger van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is én de schenking volledig wordt gebruikt voor de eigen woning. Dus geen beleggingspand 😉

Voordeel voor geldlener en geldgever

Een familiebank heeft voordelen voor zowel de geldlener als de geldgever. Er is namelijk een (groot) verschil tussen de rente die bij een bank betaald moet worden voor een lening en de rente die een bank betaalt op een spaarrekening. Het ene familielid betaalt bij een bank meer rente voor zijn lening dan het andere familielid rente krijgt op zijn spaargeld. Het verschil kan oplopen tot enkele procenten. Kortom met de familiebank betaalt de geldlener minder rente voor zijn lening en de geldverstrekker krijgt meer rente op zijn spaargeld. Een win-win situatie dus.

Hoe werkt het?

Om een familiebank op te zetten dient een overeenkomst opgemaakt te worden tussen geldlener en geldgever. Dit moet een zakelijke overeenkomst zijn. Hierin staan de afspraken over de lening, waaronder:
– Wie geldlener en geldgever zijn;
– Het geleende bedrag;
– De rente van de lening;
– De wijze waarop de lening wordt terugbetaald (bijvoorbeeld: annuïteitenhypotheek)
– De looptijd van de lening (bijvoorbeeld: 30 jaar)

Hier een sjabloon: Download het sjabloon. *
* Dit sjabloon is t.b.v. eigen woning. Pas het naar wens aan als het gaat om een beleggingspand.

Wel of geen notaris nodig?

Als de geldgever geen hypotheekrecht wil vestigen, dan kan de lening zonder notaris worden gerealiseerd.

Wat is hypotheekrecht?

Wanneer een geldgever geld uitleent, wil hij/zij graag de zekerheid dat de lening wordt terugbetaald. Om zekerheid te krijgen kan de geldgever een onderpand vragen aan de geldlener. Dit wordt ook wel een hypotheekrecht genoemd. Wanneer de geldlener niet voldoet aan zijn verplichtingen, dan is de geldgever gerechtigd om de zaak waarop hypotheekrecht rust te verkopen. Hypotheekrecht kun je vestigen op onroerende zaken, bijvoorbeeld een huis of een beleggingspand.

Als je geld leent van de familiebank en de geldgever wil hypotheekrecht, dan dient dit via de notaris te verlopen.

Voordeel #1: BOX 1 hypotheek

Een lening die via de familiebank tot stand is gekomen en wordt benut voor de eigen woning, is een box 1 lening. Hierdoor is hypotheekrente aftrekbaar.

Om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek dien je rekening te houden dat de geldlening aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Waaronder:
– De lening gebruikt wordt voor de eigen woning;
– De lening een looptijd van maximaal 30 jaar heeft;
– De hypotheekvorm een annuïteiten of lineaire hypotheek is;
– Dat de lening jaarlijks wordt opgegeven bij de aangifte inkomstenbelasting;

Voordeel #2: BOX 3 schuld

Een lening via de familiebank kan ook gebruikt worden voor een beleggingspand, dan valt de lening in box 3. Hierdoor heb je geen recht op hypotheekrenteaftrek, maar is de schuld wel aftrekbaar van je box3 vermogen. Hierdoor betaal je minder vermogensbelasting (2020).

Voordeel #3: Hogere rente

Er kan een hogere rente afgesproken worden tussen geldgever en geldlener. De belastingdienst accepteert als richtlijn een maximale rente van 1,25 x de marktrente. Hierdoor heeft de geldgever een hogere rente over zijn lening en kan de geldlener hierover hypotheekrenteaftrek genieten. (geldt alleen voor box 1 lening).

Zorg ervoor dat de hogere rente binnen de richtlijnen van de belastingdienst valt.
Twijfel je? Stem het af met de belastingdienst om problemen te voorkomen.

Voordeel #4: Flexibele voorwaarden

Het is lastig te voorspellen wat toekomstige wetgeving gaat doen. Bouw daarom flexibele voorwaarden in, zoals het vervroegd aflossen, boetevrij aflossen en het verhogen en verlagen van de rente o.b.v. de marktrente. Dit is een stuk gemakkelijker bij de familiebank.

Op een andere manier financieren?

Heb je geen vermogende familie? Niet getreurd. In de 3-daagse training Leer Beleggen in Vastgoed komen
10 financieringsvormen aan bod om financiering toch mogelijk te maken. Bekijk de training hier.

Leave a comment

Leer Beleggen in Vastgoed © 2024.