Gemeentelijke belastingen

Als woningbezitter betaal je jaarlijks gemeentelijke belastingen. Waaronder onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing en waterschapslasten. Verwar dit niet met BOX3-belasting, daarover lees je meer in dit artikel.

WOZ-WAARDE

Afgelopen week viel een brief van de gemeente op de mat. De WOZ-waarde is vastgesteld. De brief die je dit jaar ontvangt, gaat over de WOZ-waarde van vorig jaar, om precies te zijn, de waarde van je woning(en) op 1-1-2019.

Juich niet te hard als je WOZ-waarde is gestegen, want de hoogte van enkele gemeentelijke belastingen zijn afhankelijk van de vastgestelde WOZ-waarde. Gaat het om een beleggingspand? Dan ga je door een hogere WOZ-waarde ook meer box 3 belasting betalen. Bezwaar maken kan dus verstandig zijn, daarover later meer.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als woningbezitter betaal je onroerendezaakbelasting (ozb). Dit geldt voor je eigen woning, maar ook voor beleggingspanden die jij bezit. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Dit wordt vastgesteld door de gemeente waarin de woning zich bevindt en kan daardoor verschillen per gemeente. Het OZB-percentage vind je op de website van de gemeente.

Voorbeeld OZB tarief gemeente Tilburg:
Voor woningen, eigenarenbelasting 0,0936%.

Stel, je bent eigenaar van een woning met een WOZ-waarde van € 205.000. De OZB is dan 0,0936% van € 205.000 ofwel € 191,88 (€ 205.000 x 0,0936%). Er wordt afgerond op hele euro’s in jouw voordeel, dus € 191. 

Ben je in het bezit van meerdere woningen, dan geldt bovenstaande rekensom per woning. Heb je meerdere woningen in verschillende gemeenten, vergeet dan niet rekening te houden met het OZB-percentage van die gemeente.

Rioolheffing

Naast OZB betaal je ook rioolheffing. Rioolheffing betaal je voor de riolering. Waaronder het afvoeren van afvalwater en regenwater. Van die inkomsten onderhoud de gemeente de riolering.

Ook de rioolheffing scheelt per gemeente, maar deze gemeentelijke belasting is niet afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning. Goed om te weten is dat de rioolheffing vaak uit een eigenaarsdeel en een gebruikersdeel bestaat. Mocht je een woning verhuren, dan betaalt je huurder het gebruikersdeel. Tenzij je andere verrekeningen in de huurovereenkomst hebt afgesproken.

Afvalstoffenheffing

De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing niet alleen voor het legen van je afvalcontainer, maar voor de gehele afvalverwerking. Dus ook voor bijvoorbeeld de milieustraten en de glasbakken. De afvalstoffenheffing is ook niet afhankelijk van de WOZ-waarde en de jaarlijkse kosten zijn ook terug te vinden op de website van de gemeente.

Waterschaplasten

Als woningbezitter betaal je zuiveringsheffing en watersysteemheffing. Op de website van de gemeente staan twee delen vermeld: ingezetenen en eigenaar van gebouwde onroerende zaken.

Ingezetenen
Dit is de bewoner van de woning. Dat kan jijzelf zijn, maar ook een huurder. De kosten voor de ingezetenen is vaak een vast tarief.

Eigenaar van gebouwde onroerende zaken
Dit is de eigenaar van de woning. Het maakt geen verschil of het om je eigen woning gaat of over een beleggingspand wat je bezit. De kosten voor de eigenaar van gebouwde onroerende zaken is vaak wel een percentage van de WOZ-waarde.

Voorbeeld Tilburg:
Watersysteemheffing gebouwd: 0,0332% Stel de WOZ-waarde is vastgesteld op € 205.000. Dan doe je de volgende rekensom: € 205.000 x 0,0332% = € 68,06.

Bezwaar maken tegen je WOZ-waarde

Zoals je hierboven leest is de WOZ-waarde van een woning de grondslag voor allerlei belastingen. Met een verlaging van de WOZ-waarde kan je dus kosten besparen. Hoe groot die besparing is, hangt af van het bedrag waarmee de WOZ-waarde van je woning wordt verlaagd en van jouw persoonlijke situatie.

Via de site www.eerlijkewoz.nl kun je eenvoudig peilen of de vastgestelde WOZ-waarde wel reëel is, zoniet, dan kun je bezwaar maken. De site biedt kosteloos aan om bezwaar te maken voor jou en het mooiste is dat de gemeente hun betaalt. Erg handig en de moeite waard om even je huis en/of beleggingspanden te peilen!

Leave a comment

Leer Beleggen in Vastgoed © 2024.